GDPR Policy

___________________________________

Vitvarubolaget värnar om din personliga integritet. Lagen GDPR innebär för oss att vi behandlar personuppgifter med tydligt syfte på ett ansvarsfullt sätt. 


Vi får endast tillgång till dina personuppgifter genom att du själv uppger dem till oss i samband med offertförfrågan och/eller genomfört köp. Om ej köp blir aktuellt, oavsett orsak, raderar vi era uppgifter när offertdatum löpt ut om du inte efterfrågar fortsatt dialog.


Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, vilket innefattar namn, adress, e-post, telefon. Vi förmedlar inte dessa vidare till tredjepart utan ert samtycke.


Vi behandlar dina personuppgifter med stöd i lag enligt krav från bokföringslagen.